Landbouwconvenant Bergeijk

Op weg naar gemeenschappelijk gedragen afspraken

Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid is een gemeenschappelijk belang dat ons allemaal raakt. We maken daarom in dit herenakkoord afspraken om ons samen in te blijven spannen en zo goed mogelijk bij te dragen aan een voor alle partijen houdbare verkeerssituatie.

We spannen ons samen in om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van wegen in de gemeente Bergeijk te verbeteren. We houden rekening met en tonen begrip voor de belangen en beperkingen van een ander.

Daarom spreken we het volgende af:
 • Alle betrokken partijen dragen een inspanningsverplichting om onderstaande afspraken na te leven en te respecteren.

 • In alle afspraken staat het gemeenschappelijk belang van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid centraal.

 • We houden rekening met en tonen begrip voor de belangen en beperkingen van de ander.

 • Alle weggebruikers houden zich aan de algemene verkeersregels.

 • Alle partijen spreken elkaar jaarlijks om de afspraken en het effect daarvan te monitoren.

Gemeente Bergeijk:
 • draagt zorg voor tijdig onderhoud aan wegen en het groen;

 • draagt de inspanningsverplichting om binnen de ruimtelijke, technische, planologische en financiële mogelijkheden te zoeken naar een waardig alternatief voor ervaren knelpunten, zoals verkeer door kernen;

 • houdt bij reconstructies rekening met de mogelijkheden en beperkingen van agrarische voertuigen en stemt de inrichting daar zo mogelijk op af;

 • draagt zorg voor een goede communicatie (met de gebruikers van de weg) en houdt rekening met het landbouwverkeer als gebruikers van de weg, bij projecten en herinrichtingen;

 • onderhoudt contact met buurgemeenten waarin gemeente overschrijdende knelpunten en aandachtspunten worden besproken;

 • verzamelt meldingen via het meldpunt op de website van de gemeente en geeft een terugkoppeling over de afhandeling van de meldingen.

Loon- en agrarische bedrijven:
 • wijzen personeel op de afspraken in het convenant;

 • spreken personeel en collega’s aan op ongewenst verkeersgedrag;

 • gebruiken zo veel mogelijk de gewenste routes en vermijden woonkernen en verblijfsgebieden indien mogelijk;

 • passen hun verkeergedrag aan, aan de plaatselijke omstandigheden en zijn ‘te gast’ in woonstraten;

 • zijn zich bewust van de impact op de omgeving van de vaak grote voertuigen;

 • melden wensen aan de gemeente via het meldpunt op de website van de gemeente.

Inwoners en overige weggebruikers:
 • zijn zich bewust van het belang van landbouw in de gemeente;

 • accepteren dat landbouwvoertuigen in sommige gevallen gebruik moeten maken van woonstraten;

 • spreken buren aan op ongewenst verkeersgedrag;

 • melden ongewenste situaties via het meldpunt op de website van de gemeente.

Dorpsraad 't Hof

Dorpsraad ’t Loo

Kernraad Riethoven

Dorpsraad Westerhoven

Dorpsraad De Weebosch

Dorpsraad Luyksgestel

Gemeente Bergeijk

Politie

ZLTO

Loonbedrijf Moonen

Visser Hoogeloon

Loonbedrijf Fiers

Loonbedrijf Houbraken

van Grotel

Loonbedrijf van Houts

WTC de Kempen

Naar boven