Verleende omgevingsvergunning, het kappen van een monumentale acacia, George Perklaan 7 Oisterwijk

George Perklaan 7 Oisterwijk, het kappen van een monumentale acacia. Zaaknummer 140697, verzonden aan aanvrager 14-09-2022 (Activiteit; Kappen)

 

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt (dit is de dag waarop het besluit naar de aanvrager is verzonden) naar het college van Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Het besluit treedt pas in werking nadat de termijn voor het indienen van het bezwaar is verstreken. Wilt u dit voorkomen dan moet u ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Eisen bezwaar

Een bezwaarschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

  • naam en adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt

  • de redenen van het bezwaar

  •  

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u tegelijkertijd een vezoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland- West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Naar boven