Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Lustrum Viering NCC 65 / CRT 60

Naam evenement: Lustrum viering NCC 65 / CRT 60

Naam organisator: Nederlandse Caravan Club

Datum: 30 september t/m 2 oktober 2022

Locatie: Kampeerterrein De Distel NCC, Dasselaarweg 53 Zeewolde

Zaaknummer: 60835

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 20 september 2022 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven