Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een privéboom ten behoeve van ongehinderde groei gemeentebomen aan de Van der Ploegstraat 89, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Van der Ploegstraat 89

    Zaaknummer : Z/2022/396285

    Omschrijving : kappen van een privéboom ten behoeve van ongehinderde groei gemeentebomen 

    Ontvangstdatum: 14 september 2022

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.

 

Naar boven