Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, Bierkade 4A in Enkhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

 

F. Scholten Generatoren B.V., Bierkade 4A (1601KR) in Enkhuizen, het beëindiging vande inrichting.

 

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Naar boven