Aangevraagde omgevingsvergunning aanleggen van een in-/uitrit bij de woning, Vogelzand 2264, 1788GC Julianadorp

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Kennisgeving ingediende aanvraag om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vogelzand 2264, 1788GC Julianadorp: het aanleggen van een in-/uitrit bij de woning

Datum ontvangst: 10 september 2022

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvraag nog geen besluit is genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Als u wilt langs komen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum telefoon 14 0223 voor een afspraak.

Naar boven