Verbouwen van hal en toevoegen van activiteiten Gildeweg 10

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het verbouwen van de hal en het toevoegen van activiteiten op het adres Gildeweg 10 in Vlissingen (12-09-2022).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven