Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zuidereinde 52b te 's-Graveland

De gemeente Wijdemeren heeft op 13 september 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning met een kap op de locatie Zuidereinde 52b te 's-Graveland te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.73466).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven