Kennisgeving termijnverlenging 2022-001994, De Zwaan 3, 1601MS Enkhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning De Zwaan 3, 1601MS Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: De Zwaan 3, 1601MS Enkhuizen

Voor: beperkte milieutoets inzake een gesloten bodem energie systeem

Datum besluit: 13 september 2022

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven