het organiseren van een evenement 'Sponsorloop' op 27 september 2022 in Heinkenszand te Mr Dr Meslaan 8 in Heinkenszand - HZ_EVE-2022-875

De burgemeester van Borsele maakt bekend dat hij de volgende vergunning op 8 september 2022 heeft verleend:

het organiseren van een evenement 'Sponsorloop' op 27 september 2022 in Heinkenszand te Mr Dr Meslaan 8 in Heinkenszand.

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

 

 

 

Naar boven