Zuiderveldstraat 4 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220110)

Op 07-sep-2022 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het afmelden van een WKK-installatie die ruim 15 jaar geleden reeds is verwijderd.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven