Brugstraat 1 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een PostNL Pakket- en briefautomaat tegen de gevel van Leger des Heils (OV 20220579)

Op 06-sep-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een PostNL Pakket- en briefautomaat tegen de gevel van Leger des Heils.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven