Poolster 1 A t/m E INGEDIENDE OMGEVINGSVERGUNNING

 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Poolster 1 A t/m E, wijzigen gevel

Ingediend 30 augustus

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven