Grote Oost 114 Ingediende OMGEVINGSVERGUNNING

 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Grote Oost 114, legaliseren geplaatste zonnepanelen

Ingediend 31 augustus 2022

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven