Elle Molstraat 6 Verlengen beslistermijn OMGEVINGSVERGUNNING

 

VERLENGEN BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Elle Molstraat 6, bouwen berging en plaatsen carport en beschoeiing

 

Besluit is verzonden aan aanvragers. 5 september 2022

Naar boven