Drieboomlaan 147 Verlengen beslistermijn OMGEVINGSVERGUNNING

 

VERLENGEN BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Drieboomlaan 147, uitbreiden woning d.m.v. nokverhoging, dakkapel voordakvlak, dakopbouw achterzijde en uitbouw achterkant woning

Verzonden 5 september 2022.

Naar boven