Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning langs de Herenweg te Ankeveen en achter Oud-Loosdrechtsedijk 112a te Loosdrecht

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 7 september 2022 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van dammen en natuurvriendelijke oevers op de locaties langs de Herenweg te Ankeveen en achter Oud-Loosdrechtsedijk 112a te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.74281.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Informatie

Voor het inzien van een aanvraag kunt u een sturen naar mail info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z.74281. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.

Naar boven