Toestemming voor het evenement Fish Potato Run op 10 september 2022 aan Haventerrein te Urk

De burgemeester/ het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Voor:

Evenementenvergunning Fish Potato Run

Datum en locatie:

10 september 2022 start wedstrijdloop is om 15.00 uur op het Haventerrein van Urk, kidsrun wordt om 12.00 uur op het Haventerrein gelopen

Datum verzending:

2 september 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad.

Naar boven