Omgevingsvergunning voor facility point (migrantenhuisvesting), Kickersbloem 3 te Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis heeft een bestuursrechtelijke verdelingsprocedure gestart voor het verdelen van een schaarse vergunning. De verdelingsprocedure is erop gericht om het recht te verlenen aan een geïnteresseerde partij tot het doen van een ontvankelijke aanvraag voor een schaarse vergunning. De verdelingsprocedure heeft betrekking op de uitvoering van de college-bevoegdheid om op grond van artikel 5.6.2 van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3 (hierna: bestemmingsplan) medewerking te verlenen aan het realiseren van een facility point met arbeidsmigrantenhuisvesting op het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3 te Hellevoetsluis.

Geïnteresseerde partijen kunnen via het openbare platform TenderNed (www.tenderned.nl) de selectieleidraad en bijbehorende stukken inzien (publicatienummer: 375823). Tot uiterlijk 28 oktober 2022, 10.00 uur kunnen geïnteresseerden een inschrijving doen voor deelname aan deze bestuursrechtelijke verdelingsprocedure.

 

Naar boven