VERKEERSBESLUIT

Tijdelijke verkeersmaatregelen Rodermarktfeestweek Roden.

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat, met het oog op de activiteiten die plaatsvinden tijdens de Rodermarktfeestweek, de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen.

 

 • 1.

  gedurende de periode van 21 september 08.00 uur tot en met 28 september 2022 22.00 uur 

Geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01 met wegsleepregeling voor:

 • 1.

  Brink, gedeelte tussen Raadhuisstraat en Schoolstraat

 • 2.

  Brink, gedeelte tussen Mensingheweg en Schoolstraat

 • 3.

  Schoolstraat, gedeeltelijk

2. gedurende de periode van 23 tot en met 30 september 2022

Parkeerverbodzone (geldt ook voor de parkeerplaatsen) door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) met wegsleepregeling voor:

 • 1.

  Raadhuisstraat

 • 2.

  Nieuweweg, gedeelte tussen Westerstraat en Heerestraat

 • 3.

  Heerestraat, gedeelte tussen Raadhuisstraat/Brink en Touwslager

 • 4.

  Brink, gedeelte tussen Heerestraat en ingang Jaarbeursterrein

 • 5.

  Norgerweg, gedeelte tussen Ceintuurbaan Zuid en Brink

 • 6.

  Ceintuurbaan Zuid, gedeelte tussen Norgerweg en Molenweg

3. gedurende de periode van 23 tot en met 30 september 2022

Parkeerverbodzone door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) met wegsleepregeling voor:

 • 1.

  Molenweg

 • 2.

  A. de Vriesstraat

 • 3.

  Jan Fabriciuslaan

 • 4.

  Dr. Naardingplantsoen

 • 5.

  Zuidenveld

 • 6.

  Zonnehof

 • 1.

  gedurende de periode van 23 tot en met 30 september 2022

Parkeerverbodzone door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) voor:

 • 1.

  Floralaan

 • 2.

  Faunalaan

 • 3.

  Spijkerzoom

 • 4.

  Heidelaan

 • 5.

  Jachtlaan

 • 6.

  Kamplaan

 • 7.

  Paaskamp

 • 8.

  Boslaan

 • 9.

  Valkenierslaan

5. gedurende de periode van 23 tot en met 30 september 2022

Verbod stil te staan door plaatsing van borden E02 voor beide zijden van de weg:

 • 1.

  Meidoornlaan

 • 2.

  Bloemstraat

 • 3.

  Kastanjelaan

 • 4.

  Westerstraat

 • 5.

  Rietdekker

 • 6.

  Touwslager

 • 7.

  Kanaalstraat, gedeelte tussen rotonde Julianaplein en Kastanjelaan

 • 8.

  Leeksterweg, gedeelte tussen Acacialaan en Heerestraat

 • 9.

  Hullenweg, gedeelte tussen Norgerweg en Stinsenweg

 • 10.

  Oosteinde, gedeelte tussen 1e Energieweg en Groningerstraat

 • 11

  Koerskamp

 • 12

  Padkamp, gedeelte tussen Westerstraat en Boskamp

6. gedurende de periode van 20 tot en met 27 september 2019

Eenrichtingsweg door plaatsing van borden C02 en C03 uitgezonderd OB 54 voor:

- Floralaan, vanaf de Spijkerzoom

7. gedurende de periode van 23 tot en met 30 september 2022

Gehandicaptenparkeerplaatsen door plaatsing van borden E06

- Norgerweg, nabij de EHBO post

8. op 23 september 2022 van 18.00 uur tot 24.00 uur;

op 24 september 2022 van 00.00 uur tot 06.00 uur en van 12.00 uur tot 24.00 uur;

op 25 september 2022 van 00.00 uur tot 24.00 uur;

op 26 september 2022 van 00.00 uur tot 06.00 uur en van 18.00 uur tot 24.00 uur;

op 26 september 2022 van 00.00 uur tot 24.00 uur;

op 27 september 2022 van 00.00 uur tot 21.00 uur.

Geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01 voor:

 • 1.

  Raadhuisstraat

 • 2.

  Heerestraat, gedeelte tussen Albertsbaan en Brink

 • 3.

  Brink, westelijke deel tussen Raadhuisstraat en Norgerweg

 • 4.

  Norgerweg, gedeelte vanaf Brink tot ingang Jaarbeursterrein

9. op 23 september 2022 van 14.00 uur tot 18.00 uur;

op 24 september 2022 van 06.00 uur tot 12.00 uur;

Geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01 voor:

 • 1.

  Brink, westelijke deel tussen Raadhuisstraat en Norgerweg

 • 2.

  Norgerweg, gedeelte vanaf Brink tot ingang Jaarbeursterrein

9. op 24 september 2022

Geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01:

 • 1.

  Ceintuurbaan Zuid (van 08.00 uur tot 22.30 uur)

10. op 27 september 2022

Parkeerverbodzone door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) met wegsleepregeling en geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01 (van 04.00 uur tot 21.00 uur)

 • 1.

  Raadhuisstraat

 • 2.

  Heerestraat

 • 3.

  Padkamp, het gedeelte tussen Westerstraat en Boskamp

 • 4.

  Wilhelminastraat

 • 5.

  Julianaplein

 • 6.

  Schoolstraat

 • 7.

  Nieuweweg, gedeelte tussen Heerestraat en Westerstraat

 • 8.

  Norgerweg, gedeelte vanaf Ceintuurbaan Zuid tot Brink

 • 9.

  Brink, westelijke deel vanaf Norgerweg tot Raadhuisstraat

 • 10.

  Kanaalstraat, gedeelte tussen Touwslager en rotonde Julianaplein

op 27 september 2022

Parkeerverbod met wegsleepregeling en geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden E04 (met onderbord, uitgezonderd van 04.00 uur tot 21.00 uur)

 • 1.

  Albertsbaan

11. op 24 september 2022 van 16.00 uur tot 22 september 2019 18.00 uur

Parkeerverbod door plaatsing van borden E04 met onderbord met tekst, uitgezonderd op 24 september 2022 van 16.00 uur tot 25 september 2022 tot 18.00 uur” zoals is aangegeven op de tekening:

 • 1.

  Deel van het parkeerterrein aan de Albertsbaan

De verkeersmaatregelen worden ondersteund door fysieke maatregelen (plaatsing van afzethekken en slagbomen). De verkeersmaatregelen gelden gedurende de daarbij vermelde tijden of zoveel langer of korter als nodig is.

Omleidingen

Het verkeer uit Lieveren richting Groningen wordt omgeleid via de Spijkerzoom, Heidelaan, Jachtlaan, Groningerstraat en Oosteinde.

Het verkeer uit Norg, richting Groningen wordt omgeleid via de Ceintuurbaan Zuid, Nieuweweg, Roderweg, De Maatlanden en Noordholt.

Op zaterdag 24 september 2022 wordt het verkeer uit Norg richting Groningen omgeleid via de Hullenweg, Stinsenweg, Maatlanden en Noordholt.

Roden, 6 september 2022

namens de burgemeester van de gemeente Noordenveld,

Marcella Watermulder

teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving

afdeling Publiekszaken

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Naar boven