Commandeur Ravenstraat 8

 

BESLUIT TOT HET VERWIJDEREN VAN EEN VOERTUIG

De gemeente Hoorn besluit om de aanhanger geparkeerd op de Commandeur Ravenstraat ter hoogte van nummer 8 te verwijderen. Het betreft een lege, bruine aanhangwagen die met een ijzeren ketting vaststaat aan gemeente bebording. De aanhanger is niet voorzien van een kenteken en de eigenaar is bij ons onbekend. Het voertuig staat ten minste sinds 18 augustus 2022 op de Commandeur Ravenstraat ter hoogte van nummer 8, zonder te worden verplaatst. Het voertuig staat langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg. Dit is in overtreding van artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn.

 

Als u de eigenaar bent van deze aanhanger verzoeken wij u het voertuig binnen één week te verwijderen en zo te voorkomen dat de aanhanger wordt weggesleept. De aanhanger wordt na het wegslepen opgeslagen en/of direct vernietigd.

 

BEZWAAR

Voor de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar zie elders op deze pagina

 

Naar boven