Diepenbrockhof 49 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Diepenbrockhof 49, uitbreiden entree

Verzonden 26 augustus 2022

 

Besluit is verzonden aan aanvragers.

Naar boven