Raadsvergadering 15 september 2022

 

Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad, welke gehouden zal worden op:

 

Donderdag 15 september 2022 om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis;

 

De raadsvoorstellen met bijlagen zijn vanaf heden digitaal op de website te raadplegen en zijn tevens voor u beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs.

De raadsvergadering wordt voorafgegaan door een bijeenkomst van de Commissie Samenleving. De commissie zal de raadsvoorstellen van een advies aan uw raad voorzien.

 

De voorzitter van de raad,

 

 

\ Concept-agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 15 september 2022

 

 • 1.

  Opening

 • 2.

  Vaststellen agenda

 • 3.

  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 20 juli 2022

 • 4.

  Aanvullend krediet Open Club Klimmen

 • 5.

  Wijziging samenstelling Commissie Samenleving

 • 6.

  Ingekomen stukken

 • 7.

  Sluiting

De op deze agenda betrekking hebbende raadsvoorstellen en evt. aanvullende stukken kunt u raadplegen via de website www.voerendaal.nl.

Naar boven