Westerein 14 te Harich: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een kleine boerderijwindmolen voor eigen gebruik (OV 20210666)

Op 02-09-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 17-10-2022. De aanvraag betreft het realiseren van een kleine boerderijwindmolen voor eigen gebruik.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven