Poeldyk te Elahuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/1444): aanvraag vergunning volledig vervangen van de houten damwand voor kunststof Prolock bescho

Op 23-aug-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het volledig vervangen van de houten damwand voor kunststof Prolock beschoeiing.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven