Voorbereidingsbesluit mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslân

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft op 27 januari 2022 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gehele gemeentelijke grondgebied van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Doel

De gemeente Noardeast-Fryslân is bezig met het maken van een nieuw beleidskader voor mestvergistingsinstallaties. Het kost enige tijd om een nieuw bestemmingsplan te maken waarin dit nieuwe beleidskader wordt vastgelegd. Met het nemen van een voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen in de tussentijd worden voorkomen.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat binnen het gehele gemeentelijke grondgebied van de gemeente Noardeast-Fryslân een aanhoudingsplicht (een tijdelijk verbod) geldt voor het oprichten en uitbreiden van mestvergistingsinstallaties. Het gebied waar het om gaat is aangegeven op een kaart die bij het voorbereidingsbesluit hoort.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor een periode van een jaar en start met ingang van 2 februari 2022.

Het voorbereidingsbesluit inzien

Vanwege het coronavirus kunt u het voorbereidingsbesluit alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt het voorbereidingsbesluit ook bekijken www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1970.VbMestvergisting-VG01)

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte II, telefoon: (0519) 29 88 88

 

Naar boven