Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad het Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân gewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-VA01).

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het plaatsen van kleine windturbines (ten hoogste 15 meter) bij agrarische bedrijven in onze gemeente. Dit biedt mogelijkheden om agrarische bedrijven te verduurzamen wat betreft de energievoorziening. Een windturbine dient te worden geplaatst op een manier die past bij de landschappelijke structuren rondom het erf.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Artikel 5 lid 1 van de regels is aangepast in die zin dat als het gaat om (een combinatie met) zonne-energie, zonnepanelen alleen binnen het bouwperceel mogen worden geplaatst. Het plaatsen van zonnepanelen op gronden buiten het bouwperceel is hiermee uitgesloten.

Voor de beoogde ontwikkeling zijn aangepaste welstandscriteria opgesteld. Het bestemmingsplan en de welstandscriteria zijn gelijktijdig vastgesteld.

Het bestemmingsplan inzien

Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan tot het einde van de beroepstermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1970.BpKleinewindmolens-VA01).

Wilt u reageren?

Tot en met 17 maart kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:

  • 1.

    als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), of

  • 2.

    als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerp bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op:

https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: (0519) 29 88 88

 

Naar boven