Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 392884) voor de wijken Oostpolder & De Kooy-Oosteind i.v.m. aanleg glasvezelnetwerk Delta Fiber Netwerk

 

Algemene informatie

Burgemeester en wethouders hebben op 18 augustus 2022 een instemming uitvoering werkzaamheden verleend in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen. Het werk vindt plaats en bestaat uit grondwerkzaamheden en het leggen van kabels en buizen in de wijk Oostpolder en De Kooy-Oosteind voor de aanleg glasvezelnetwerk en het plaatsen Point of Presence (PoP) Delta Fiber Netwerk B.V. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen datum van 24 augustus 2022 tot 24 augustus 2023.

 

Datum bekendmaking besluit: 24 augustus 2022

 

Meer informatie?

Het besluit kunnen we op uw verzoek digitaal toezenden, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14078, vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit.

Waar stuurt u het bezwaarschrift naar toe?

1) Per post: U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

 

2) Of dien uw bezwaar digitaal in via het formulier op de website van de gemeente (DIGID): klik hier

Wat neemt u in ieder geval op in het bezwaarschrift?

  • uw naam, adres en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres;

  • de datum van uw bezwaarschrift;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur voor een snellere afhandeling een kopie, scan of foto daarvan mee;

  • de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

  • vermeld bovenaan de brief 'bezwaarschrift'.

     

Kunt u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet afwachten vanwege een spoedeisend belang?

Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Het besluit geldt namelijk ook tijdens de bezwaarschriftenprocedure. Aan het verzoek zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, klik hier

Ook kunt u het verzoekschrift digitaal indienen met DIGID bij genoemde rechtbank klik hier

Naar boven