Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Emmaweg 21a te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 2 september 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een nokverhoging (dakkaper) en een dakkapel aan de voorzijde op de locatie Emmaweg 21a te Kortenhoef (zaaknummer Z.73345).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 3 september 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven