Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 't BreukeleveenseMeentje 12 a te Loosdrecht

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 29 augustus 2022 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het vernieuwen van de beschoeiing op de locatie 't BreukeleveenseMeentje 12 a te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.74094.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • Bouw

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Informatie

Voor het inzien van een aanvraag kunt u een sturen naar mail info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z.74094. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.

Naar boven