Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Beachbios voor de jeugd

Naam evenement: Beachbios voor de jeugd

Datum: 23 september 2022

Locatie: Strandweg, aan het Woldstrand, bij Kardeel, Zeewolde

Zaaknummer: 60082

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 6 september 2022 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven