Verleende evenementenvergunning Kermis Lutjebroek rondom Café de Paus

Op 30 augustus 2022 is vergunning verleend voor het houden van Kermis Lutjebroek rondom Café de Paus. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 3 september van 14.00-00.00 uur, zondag 4 september van 13.00-00.00 uur, maandag 5 september van 09.00-00.00 uur en dinsdag 6 september van 12.00-00.00 uur. De locatie van het evenement is het terrein bij Café de Paus aan de P.J. Jongstraat 96 te Lutjebroek.

 

Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimte, telefoonnummer: 0228-510 111.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1601 AA Bovenkarspel. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

 

  • 1.

    - Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    - Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bovenkarspel 31 augustus 2022

Naar boven