Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 47a te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 30 augustus 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een botenhuis op de locatie Herenweg 47a te Breukeleveen (zaaknummer Z.71118).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 31 augustus 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven