Sinnebuorren (achter Midstraat 131) (Kadastrale aanduiding: JRE00/D/0): aanvraag vergunning bouwen van 2 appartementen en winkelruimte (OV 20220557)

Op 25-aug-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van 2 appartementen en winkelruimte.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven