Vergunning verleend - objectvergunning - 4 Trotters ten behoeve van de gemeente Nijmegen van 6 oktober 2022 t/m 31 oktober 2022 - Mariënburg te Nijmegen

Gepubliceerd op: 31-08-2022

Omschrijving: Objectvergunning (Mariënburgplein Hoog)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.137854

Product: Objectvergunning

Ontvangst: 11-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 29-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 10-10-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 29 augustus 2022 tot en met 10 oktober 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven