Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zeeweg 20, 1693AS Wervershoof

 

Op 26 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel Zeeweg 20, 1693AS Wervershoof. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001702. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • verbouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven