het kruispunt van Westerblokker en Oostergouw INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGU

INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

het kruispunt van Westerblokker en Oostergouw, kappen twee bomen.

Ingediend op 29 augustus 2022

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven