Vergunning verleend - objectvergunning - Buitenexpositie 'Herdenking razzia 17/18 november 1942' van 24 oktober 2022 tot en met 21 november 2022 - Plein 1944 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 30-08-2022

Omschrijving: Objectvergunning (Plein 1944)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.144673

Product: Objectvergunning

Ontvangst: 26-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 26-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 07-10-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 26 augustus 2022 tot en met 07 oktober 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven