Melding het verwijderen van asbest, de Linde 19, 6941ZL Didam

Op 8 augustus 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie de Linde 19, 6941ZL Didam. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000108. De melding betreft:

  • het verwijderen van asbest

Waarom publiceert de gemeente Montferland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente Montferland u weten dat er een Sloopmelding is ontvangen en er misschien iets verandert in uw omgeving.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@montferland.info of 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven