Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zwanebloem 16 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 augustus 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Zwanebloem 16 te Kortenhoef (zaaknummer Z.73552).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 27 augustus 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven