Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rading 36 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 26 augustus 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels op de locatie Rading 36 te Loosdrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.73253).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven