Aanwijzingsbesluit loco-burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren,

 

Overwegende dat:

 

 • Op 13 juli 2022 door de raad van gemeente De Fryske Marren het nieuwe college van burgemeester en wethouders is geïnstalleerd;

 

 • Als gevolg hiervan het noodzakelijk is om de vervanging van de burgemeester opnieuw te regelen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 77 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

 • 1.

  De wethouders aan te wijzen als loco-burgemeester, in de volgende volgorde:

  • a.

   De heer Chris van Hes

  • b.

   Mevrouw Luciënne Boelsma

  • c.

   Mevrouw Janita Tabak

  • d.

   Mevrouw Irona Groeneveld

  • e.

   De heer Remboud van Iddekinge

  • f.

   Mevrouw Barbara Gardeniers

 • 2.

  Eerdere besluiten tot aanwijzing van de loco-burgemeester in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 13 juli 2022.

 

 

Aldus besloten op 19 juli 2022,

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mw. D.J. Cazemier dhr. F. Veenstra

Naar boven