Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van een veranda op het perceel Middeloo 10, 1713CN Obdam

Op 26 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op het perceel Middeloo 10, 1713CN Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000329. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven