Melding het verwijderen van asbest, de Peppel 10, 6941XR Didam

Op 19 augustus 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie de Peppel 10, 6941XR Didam. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000133. De melding betreft:

  • het verwijderen van asbest

Waarom publiceert de gemeente Montferland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente Montferland u weten dat er een Sloopmelding is ontvangen en er misschien iets verandert in uw omgeving.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@montferland.info of 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven