Besluit buiten behandelingstelling omgevingsvergunning Regenboog 17, 1671RW Medemblik

De gemeente heeft op 23 augustus 2022 besloten om de aanvraag met dossiernummer 2022-001277 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op locatie Regenboog 17, 1671RW Medemblik buiten behandeling te stellen. De aanvraag betrof de volgende onderdelen:

  • Bouwen

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde dossiernummer.

Naar boven