Aanvraag omgevingsvergunning voor Uitbreiding op de verdieping, Oude Heerlenerweg 27, 6133BR Sittard

Locatie: Oude Heerlenerweg 27, 6133BR Sittard

Ontvangstdatum: 18 augustus 2022

Kenmerk: 2022-045936 Z/22/334287

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven