Aanvraag omgevingsvergunning realiseren van 3 appartementen t.b.v. B&B Scherminkelstraat 29

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het realiseren van 3 appartementen (plaatsen kunstof kozijnen voorgevel, gevelbekleding t.b.v. B&B) op het adres Scherminkelstraat 29 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven