Melding Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, Braamtseweg 14 en 16, 7035CT Kilder

Op 4 augustus 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Braamtseweg 14 en 16, 7035CT Kilder. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000104. De melding betreft:

  • gesloten bodemenergiesysteem

Waarom publiceert de gemeente Montferland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente Montferland u weten dat er een Melding (Wabo) is ontvangen en er misschien iets verandert in uw omgeving.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@montferland.info of 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven