Aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen handelsreclame/infozuil Heen en Weer vaart Peperdijk / Jan Weugkade

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanbrengen van handelsreclame/infozuil t.b.v. Heen en Weer vaart (rondvaart havens) op het adres Peperdijk / Jan Weugkade (vaste steiger op Kop van Dok) in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven