Besluit buiten behandelingstelling omgevingsvergunning Zwartepad 10, 1674NZ Opperdoes

De gemeente heeft op 22 augustus 2022 besloten om de aanvraag met dossiernummer 2022-001389 voor een omgevingsvergunning op locatie Zwartepad 10, 1674NZ Opperdoes buiten behandeling te stellen. De aanvraag betrof de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde dossiernummer.

Naar boven